Geoprobe soil sample equipment
De nyutvecklade metoderna innebär ett genombrott som tar analysen steget längre och även avslöjar förekomsten av de nya PFAS-kemikalierna som sägs vara nedbrytbara.
Nyhet

Nya analysmetoder avslöjar okända PFAS-kemikalier i jorden

Två nya analysmetoder för att upptäcka okända PFAS-kemikalier i jorden har utvecklats i ett unikt samarbete mellan NIRAS, Örebro universitet och laboratoriet Eurofins.

27. aug 2018

De två nya analysmetoderna visar att de åtgärder som hittills gjorts för att upptäcka per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i jorden antagligen inte är tillräckliga. Markområden som hittills bedömts som opåverkade kan mycket väl ha, eller i framtiden få, höga PFAS-halter och därmed få en annan klassning.

På senare år har föroreningarna av de onedbrytbara högflourerade ämnena som sprids i både mark och grundvatten blivit mer och mer uppmärksammade av allmänheten. Kemikalierna kan vara cancerframkallande eller påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet hos både människor och djur. PFAS-kemikalier är vatten-, fett- och smutsavvisande och används därför i en stor mängd vardagsprodukter såsom kläder, skor, elektronik, stekpannor och brandsläckningsskum.

Trots vetskapen om kemikaliernas farliga egenskaper är det endast en variant, perfluoroktansulfonat (PFOS), som förbjudits och ett fåtal som är reglerade. Tillverkarna av kemikalierna utvecklar dock nya varianter som sägs vara nedbrytbara trots att de har samma egenskaper som sina föregångare. Att de är nedbrytbara innebär dock i detta sammanhang att de kan omvandlas till en av de reglerade PFAS-varianterna. Konsumenterna luras alltså in i en falsk tro att problemet är löst och att man använder en bra produkt. I själva verket kan produkten fortfarande vara lika farlig även om det kan ta tid innan kemikalierna omvandlas till någon av de reglerade PFAS-varianterna.

Bättre analysresultat med nya metoderna

För att undersöka koncentrationerna av PFAS-föroreningar i marken har man hittills kunnat analysera förekomsten och koncentrationerna av de 20-30 vanligaste och reglerade substanserna. Men att endast analysera ett tjugotal PFAS-kemikalier ger med stor sannolikhet ett ofullständigt resultat av förekomsten av föroreningar i jorden eftersom det enligt OECD används mer än 4730 olika PFAS-kemikalier på marknaden. För att kunna ge ett rättvisande resultat krävs att även förekomsten av de okända PFAS-kemikalierna avslöjas.

Många av det tjugotal substanser som hittills kunnat analyseras används dessutom inte längre i de nya produkterna och ett jordprov kan därför ge ett rent resultat vid analysen. De nyutvecklade metoderna innebär ett genombrott som tar analysen steget längre och även avslöjar förekomsten av de nya kemikalierna som sägs vara nedbrytbara.

”Att ge falska positiva bedömningar av förorenad mark kan bli ett framtida problem om miljökonsulter antar att en plats som verkar vara fri från PFAS faktiskt inte är det”, säger Marko Filipovic, PFAS-specialist.

Med hjälp av total oxidizable precursor (TOP-analys) kan de nya PFAS-varianterna omformas till någon av de 20-30 substanserna som går att mäta. Men då en del PFAS-varianter fortfarande kan vara intakta eller resistenta mot TOP-analysen analyseras samma prov parallellt med extraherbar organiskt fluorid-analys (EOF-analys). Denna analys synliggör den totala mängden fluoridjoner som härstammar från organiska ämnen. Dessa ämnen beräknas och avslöjar då den totala PFAS-halten i provet. Genom att använda TOP- och EOF-analyserna kan ett långt mer rättvisande resultat ges även om alla 4730 olika PFAS-kemikalier inte kan upptäckas.

Tillsammans med stor erfarenhet och de innovativa verktyg som vi har utvecklat kan vi ge våra kunder bättre kunskap kring förekomsten av PFAS-varianter. På så sätt kan bättre riskbedömningar göras och därmed ge en starkare grund inför val av saneringsåtgärder.

”Alla problem blir mindre när de konfronteras istället för att ignoreras,” säger Marko Filipovic och fortsätter: ”Det är helt i linje med NIRAS kärnvärden - vi lyssnar, vi lär och vi levererar.”

Analysmetoderna kommer att presenteras på de internationella konferenserna DioXin 26-31 augusti i Krakow, Polen, och Nordrocs 3-5 september i Helsingör, Danmark.

Läs mer detaljerad information om metoderna här (på engelska).