Portrait of a man
Tomas Hjorth

Vi hälsar våra nya kollegor välkomna till affärsområde Miljö

Vunna ramavtal och många fina projekt skapar efterfrågan på flera miljökonsulter.

07. okt 2019

Vunna ramavtal och många fina projekt skapar en stor efterfrågan på flera kompetenta miljökonsulter och vi har senaste halvåret välkomnat sex nya kollegor till vårt växande affärsområde

Anna-Stina Lind, är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och förstärker miljöteamet i Stockholm. Hon kommer senast från Golder Associates där hon arbetat i fält med provtagningar av jord, ytvatten, grundvatten och sediment. Under sin utbildning inriktade hon sig mot förorenade områden.

Josefin Tiedemann har även hon anslutit till vårt team i Stockholm och kommer att arbeta med frågor som berör mark, sediment, yt- och grundvatten. Josefin har tidigare arbetat med liknande frågor hos ÅF och Projektengagemang.

Till teamet i Stockholm hälsar vi också Linnéa Thunberg välkommen. Hon har tidigare arbetat med miljötillsyn och kommer närmast från Försvarsmaktens tillsynsavdelning.

Linda Karlsson, civilingenjör i Ekosystemteknik har de senaste 14 åren arbetat inom förorenad mark, främst mot industrin. Uppdragen har varierat men riskbedömning, datahantering och beräkningar är något som lockar lite extra. Linda är placerad på vårt kontor i Uppsala.

I september har John Sternbeck och Patrik Andersson anslutit till Stockholmsteamet. John har 20 års erfarenhet av att arbeta som miljökonsult och har de senaste åren arbetat på Sjöfartsverket och har bland annat varit miljöansvarig för byggande av ny sluss i Södertälje. Patrik är nyexaminerad inom miljövetenskap. Han har tidigare erfarenhet av provfiske av olika slag, men framförallt allt inom elfiske.

”Tillsammans med våra nya kollegor kan vi nu ytterligare stärka vår position och fortsätta leverera högkvalificerade miljötjänster till befintliga och nya kunder. Jag vill hälsa våra nya kollegor välkomna till NIRAS” säger Tomas Hjorth, affärsområdeschef Miljö.