Outside kriminalvården
Källa: Kriminalvården

NIRAS i nytt ramavtal med Kriminalvården

Konsultstöd till fastighetsenheten

07. okt 2019

NIRAS har tillsammans med sina partners AG Arkitekter AB, Phenox Group AB och Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB vunnit Kriminalvårdens ramavtalsupphandling avseende konsultstöd till fastighetsenheten och blir därmed Kriminalvårdens huvudleverantör under de kommande 3 åren, med option på ytterligare 1 års förlängning.

Kriminalvården är en av landets största myndigheter och ansvarar för häkten, fängelser och frivård och arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I uppdraget ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men även för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt långvariga samarbete med Kriminalvården och bidra till lokaler som stödjer deras samhällsviktiga uppdrag.” säger Emelie Holm, kundansvarig för Kriminalvården på NIRAS.