Woman in work wear standing in front of geoprobe
Nyhet

Optiskt ljus ser förorenad jord

NIRAS har precis genomfört en lyckad undersökning av föroreningar i Kungsbacka med hjälp av helt ny teknik. Den både blottar föroreningen i jorden och sparar kunden otaliga dyra analyser av jorden.

28. aug 2019

I Kungsbacka har projektledaren Freja Rebecca Johansen precis blivit färdig med att undersöka ett område för förorening. Här låg tidigare en tak- och byggpappsfabrik och stora mängder av bland annat tjära har förorenat jorden. NIRAS är nu igång med att kartlägga föroreningens spridning.

Sedan 1998 har NIRAS, som en av de första i Europa, använt Geoprobe-systemet, där en borrigg trycker ner en mätsond i jordlagren. Mätsonden registrerar föroreningsnivåerna per 1,5 cm och kan upptäcka även små koncentrationer av olja, kreosot och tjära. Metoden kan därmed kartlägga spridningen, och behovet för jordprover reduceras väsentligt i förhållande till traditionella föroreningsundersökningar.

Ny metod gör föroreningen självlysande

Projektet i Kungsbacka är dock extra anmärkningsvärt eftersom det kombinerar användningen av Geoprobe med den nya mätsonden OIP (Optical Profiling Tool). Det sitter en liten ljuskälla på sonden som skickar ut UV-ljus. Ljuset får kolväteföroreningar i jorden att lysa upp, vilket kan fångas upp av en kamera. Utöver UV-ljus kan ljuskällan skicka ut grönt ljus, ett så kallat G-ljus, för att fånga upp tyngre ämnen som tjära och kreosot.

”Den nya metoden i kombination med Geoprobe ger en mycket tydlig bild av var föroreningen befinner sig. Vi får både konstaterat jordtypen och en indikator på om det är lättare eller tyngre oljekomponenter, som finns i fri fas” berättar projektledaren Freja Rebecca Johansen.

LÄS MER: Miljöingenjören skyddar danskt och svenskt grundvatten mot förorening

Kunden slipper dyra jordprover

I en så kallad fri fas är koncentrationen av föroreningen i jorden så hög att den finns flytande i små droppar i jordens porgräns. När porerna fylls upp kan föroreningen flyta igenom sprickor i jorden och på så sätt ta sig ner genom jordlagren. Om inte föroreningen tas bort kan den nå hela vägen ner till grundvattnet.

”OIP-kameran tar samtidigt vanliga bilder, så att man kan se om föroreningen syns. Därefter kan man ta ut enskilda jordprover på de platser där Geoprobe och OIP har visat att det finns föroreningar, för att bekräfta förekomsten. På så sätt slipper kunden både en massa onödiga och dyra jordprover och kan snabbare kartlägga föroreningens spridning och sätta in avvärjningsåtgärder”, fortsätter hon.

SE JOBBMÖJLIGHET:  Projektledare med stort P som brinner för jordförorening

Effektiv kur mot förorening i Sverige

NIRAS var först i Europa med att få utrustning för att genomföra OIP-undersökningar år 2016, och var då de enda rådgivarna som hade verktyget. I samarbete med bland annat Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har NIRAS genomfört en rad undersökningar av förorenad jord, bland annat i Kungsbacka.
”Vi har goda erfarenheter av NIRAS användning av OIP-metoden, då den gav oss mycket data i 3D och därmed gjorde det möjligt att skapa en bra konceptuell modell” berättar Erik Bergstedt från SGU.

Om OIP-sonden

Den nedersta delen av sonden skickar ut ett G-ljus som kameran fångar upp. Föroreningen kan på så sätt ge en färgbild som visar förekomsten av föroreningar. Samtidigt tas en bild av jorden på samma djup.