Nyhet

Pilotförsök ZVI-Clay Soil Mixing

Under förra veckan genomförde NIRAS ett behandlingsförsök i pilotskala vid före detta Hagforstvätten i centrala Sverige.

15. dec 2014

Försöket utförs med ZVI-Clay Soil Mixing, där förorenad jord blandas upp med bentonitlera (clay) och järnpulver (ZVI) genom att använda entreprenadmaskiner som vanligtvis används för jordförstärkning (kalkcementpelare). Det har tidigare utförts försök i laboratorieskala, som indikerar en fullständig nedbrytning av föroreningar inom loppet av 200 dagar. Utmaningen i stor skala ligger i att uppnå blandning och homogenisering över stora jorddjup. Det är första gången som metoden provas i Sverige och det arrangerades därför en välbesökt och uppskattad demonstrationsdag för entreprenörer, myndigheter och sakkunniga.

Förhoppningen är att kontakterna som tagits under studiebesöket ska leda till att metoden kan vidareutvecklas i projektform med externa aktörer. Erfarenheter från pilotförsöket kommer att presenteras närmare vid Renare Marks vårmöte i Stockholm i mars 2015.NIRAS projekt har utförts av miljökonsulter i Malmö (Nicklas Larsson, Ylva Sandberg), Alleröd (Anders G Christensen) och Odense (Henrik E Steffensen).