Tre affärsområden blir ett när NIRAS organiserar sig under affärsområde Project Management

Niclas O Lars

NIRAS kan se tillbaka på de senaste två åren som ett kvitto på ett framgångsrikt förändringsarbete och en strategi för ökat erbjudande inom ansvarsfull projektledning för samhällsbyggnadssektorn.

den 8 januari, 2021

Vi har varit etablerade i mer än 10 år med projektledningstjänster i Stockholm/Uppsala, Östergötland och Skåne, men tar nu nästa steg i vår planerade strategi genom att samla alla projektledningstjänster under affärsområdet Project Management, där vi erbjuder kunderna ansvarsfull projektledning inom såväl infrastruktur som facility management, energi och bygg.

Resan för Project Management pågår för fullt redan nu med målet att fördubbla affärsområdets antal anställda under en treårsperiod från ca 50 personer till 100 anställda och det kommer främst ske genom organisk tillväxt men det kan även ske genom förvärv av bolag” berättar Lars Bowald, affärsområdeschef Project Management.

Vår ambition är att genom kunskap och erfarenhet skapa trygghet i projekten så att våra kunder kan känna att deras produkter motsvarar kraven på kvalitet och hållbarhet. Det är vad vi kallar ansvarsfull projektledning med en helhetssyn på projektet.

Vår strävan är att vi som strategisk partner till våra kunder ska kunna bidra med vår kompetens på ett värdeskapande sätt med produktutveckling oavsett om det är frågan om en lokalanpassning, nyproduktion av vägar och järnvägar eller energirådgivning. Vi kan sedan i somras även erbjuda projektledningstjänster inom infrastruktur i Stockholm, Malmö, Norrköping och Linköping” säger Lars Bowald vidare.

I NIRAS har vi också en bred resursbas i Norge och Danmark som helt och hållet står bakom utvecklingsinitiativen i Sverige. Vi arbetar integrerat över landgränserna genom att nyttja synergierna på tvärs i organisationen, eftersom vi ser att det gagnar våra kunder och skapar en dynamisk och attraktiv utvecklingsmiljö för våra medarbetare.

Vår infrastruktursatsning i Sverige startade i Göteborg i slutet av 2018 med uppdrag för Borås Energi och Miljö AB inom projekt- och byggledning för mark- och ledningsarbeten i samband med nyinvestering av kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken utanför Borås. Därefter följde uppdrag för flera kunder inom privat och offentlig sektor, bland annat med uppdrag för Trafikverket i Göteborg inom projekteringsledning berg för Västlänkens del som omfattar Korsvägens station.

Nu fortsätter vi vår infrastruktursatsning vid våra kontor i Stockholm, Malmö och Norrköping.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Läs också