man in work wear in a field
Nyhet

NIRAS vinner ramavtal med Swedavia!

NIRAS rangordnas som 1:a bland de leverantörer som nyligen vunnit ramavtal med Swedavia AB inom området Miljökonsulter

01. mar 2019

NIRAS rangordnas som 1:a bland de leverantörer som nyligen vunnit ramavtal med Swedavia AB inom området Miljökonsulter.

Ramavtalet är mycket stort för miljöbranschen och sträcker sig som längst över 8 år, och avser tillståndsrelaterade tjänster, mark och vatten, avfall, kemikalier och kemiska produkter, PFAS-ämnen, energi, luft och klimat, logistik och transporter, och hållbart byggande inkl miljö- och hållbarhetscertifieringar.

"Vi är mycket glada för det förtroende som Swedavia gett oss, och ser fram emot att kunna ta oss an de spännande projekt, utmaningar och möjligheter som avtalet medför", säger Tomas Hjorth, Affärsområdeschef Miljö