Black and white photo of students in front of the Långbrodal School in 1920
Elever utanför Långbrodalsskolan 1920.
Nyhet

Skolans plats i samhället är en symbol för skolans status

400 miljarder kronor ska satsas på skolan under de kommande åren då 1000 nya skolor ska byggas i Sverige. Rätt använda kan dessa pengar göra underverk. NIRAS Arkitekter tror att en satsning på lärandemiljön och ett gott samarbete mellan discipliner är avgörande för skolbygget.

28. jun 2018

Idag är skolans lärmiljö av varierande kvalitet i olika delar av Sverige, vilket för med sig sociala problem och otrygghet. När 1000 nya skolor ska byggas under de nästkommande tio åren ser NIRAS Arkitekter att vi behöver satsa på den pedagogiska miljön och lyssna till såväl skolbarn som lärare och pedagoger samt förvaltningschefer och driftspersonal för att skapa socialt hållbara skolmiljöer.

”Vi måste vara lyhörda både för brukarna och beställarna och samtidigt fundera på framtiden. Vi har alla olika sätt att lära oss. En pedagogisk miljö tillåter barnens utveckling och tillgodoser deras individuella behov. Miljöer som får människor att må bra skapar förutsättningar för lärande. Därför tror och hoppas jag att det kommande bygget blir välbyggda skolbyggnader,” säger Maria Reuterhall, byggnadsingenjör och arkitekt.

Den byggda skolmiljön kallas ibland för den tredje pedagogen. Det är ett uttryck för den resurs skolmiljön har möjlighet att vara i en tid som präglas av brist på både lärare och resurser. NIRAS Arkitekter har stor erfarenhet av att bygga gedigna skolor som är hållbara över tid både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Ett exempel är den prisbelönta Långbrodalskolan i Älvsjö, som ståtar som symbol för samhällets förhållningssätt till lärandet. Maria Reuterhalls barn går på skolan och hon arbetar tillsammans med det team som har ritat den.

”Det är jätteroligt att få höra av både lärare och rektorer att skolan fungerar så bra. Skolor blir som små landmärken där man bygger dem. Men det viktigaste är att eleverna trivs och att lärarna har en bra arbetsmiljö. Därför är hållbarhetsaspekten och miljöer som stimulerar sinnena otroligt viktiga”, säger Maria och fortsätter:

”Jag tror på greppet Opinion Bygga Skola, där flera ur i branschen kommer in med sina samlade erfarenheter och bidrar till bättre, mer kvalitativa skolor. Det handlar om våra barn och våra barn är vår framtid.”

NIRAS Arkitekter deltar på Opinion Bygga Skolas seminarium i Almedalen ”Hur skapar vi 1000 bra skolor på 10 år?”
Datum 2 juli 2018
Tid 14.30-16.30
Plats Donnersgatan, Hansaplatsen, Tält C