Nyhet

Stark tillväxt genom nya avtal i Sverige

Ramavtalet med Sveriges Geologiska Undersökning är det fjärde stora ramavtalet för NIRAS i Sverige i år. Därmed fortsätter NIRAS sin starka tillväxt i Sverige.

04. maj 2016

NIRAS kan med glädje meddela att vi vunnit det fjärde stora ramavtalet i år för offentliga kunder i Sverige. Det innebär att NIRAS fortsätter sin starka tillväxt på den svenska marknaden.
Senaste i raden är avtalet med Sveriges Geologiska Undersökning, SGU som är en viktig aktör inom miljöområdet. Tidigare i år tecknade NIRAS två ramavtal med Trafikverket och ett med Post Nord.

Dessa ramavtal ger oss en expansion på omkring 10 nya medarbetare bara i år inom affärsområde Miljö. Därtill ytterligare tillväxt som dessa referenser medför”, förklarar Markus Davelid, som är VD för NIRAS i Sverige. I Sverige är vi ca 165 medarbetare och vi växer även på andra områden än de som ramavtalet avser. Med de nya avtalen förstärker NIRAS sin position inom miljö och buller samt inom fastighetsrelaterade tjänster.

När det gäller offentliga kunder konkurrerar konsultbolagen om de stora ramavtalen och konkurrensen är hård.

NIRAS skiljer sig från sina konkurrenter genom att ha en organisation som i praktiken dagligen arbetar integrerat över landsgränserna. SGU-avtalet är ett konkret resultat av den organisationen. NIRAS etablerade sig i Sverige 2008 och i Norge 2012 genom köp av lokala företag, som sen utvecklats. Avtalet har vunnits genom ett team bestående av fyra danska och fyra svenska medarbetare. Avtalet med SGU betyder att NIRAS under en 2-årsperiod, med sannolikt 2 års förlängning, kommer att tilldelas ett stort antal uppdrag.

Möjligheten att utbyta expertis över landgränserna innebär att NIRAS organisation i verkligheten är långt större än de 165 medarbetare som finns i Sverige. Samarbetet har fungerat bra på grund av den frihet som varje affärsområde har att skapa den organisation som de önskar.

Ytterligare en förklaring till att vår landsöverskridande organisation på miljöområdet fungerar i praktiken, är att vi några år efter NIRAS etablering i Sverige valde bort att fokusera på lönsamhet i varje projekt och i högre grad fokuserade på våra strategiska mål. ”För oss har det visat sig vara rätt att fokusera på övergripande mål, det skapar stora affärsmöjligheter för oss”, säger Per Björinger, affärsområdeschef Miljö Sverige, som är fullt integrerat med danska affärsområden inom Miljö. Denna mer strategiska planering har nu också visat sig leda till konkurrensfördelar och ökad lönsamhet på längre sikt.

NIRAS har 1400 medarbetare i koncernen och inom miljöområdet är det över 200 medarbetare i Danmark och drygt 40 medarbetare i Sverige.