Areal view of new railway in Norway
Bilden visar ett av två större kontrakt som NIRAS har vunnit tillsammans med Veidekke och andra samarbetspartner. De två kontrakten är en del av Bane NOR:s InterCity-satsning mellan Drammen och Kobbervikdalen i sydöstra Norge.
NYHET

Stora infrastrukturprojekt skapar effektiv tågtrafik på InterCity-satsningen mellan Drammen och Kobbervikdalen i Norge

En och en halv miljon norrmän kommer att få kortare restider och fler tågavgångar när Bane NOR bygger ut järnvägen i den sydöstra delen av Norge. NIRAS är tillsammans med Dr. Tech. Olav Olsen rådgivare på två stora totalentreprenader i samband med etableringen av dubbelspåret mellan Drammen och Kobbervikdalen.

17. dec 2019

Bane NOR ansvarar för infrastrukturen på den norska järnvägen. Under dessa år bygger de järnvägen i östra Norge, inklusive Drammen-regionen för precis under 13 miljarder NOK.  Tillsammans med rådgivningsföretaget Dr. Tech. Olav Olsen ska NIRAS hjälpa till att genomföra två stora totalentreprenader i InterCity-satsningen.

InterCity-satsningen är ett av Norges största järnvägsprojekt. Avdelningsansvarig hos NIRAS, Theis Tarp Rasmussen ser tillsammans med NIRAS projektledare Kjell Nykmark fram emot att vara en del av det hektiska men spännande projektet som kommer att drivas genom svåra markförhållanden:

"Vi är glada och stolta över att Veidekke som är entreprenör för jobbet har valt oss som rådgivare på detta viktiga infrastrukturprojekt. Genom hela anbudsförfarandet har vi hjälpt Veidekke att utveckla det optimala projektet. Vi har haft ett mycket tätt och öppet samarbete, och det är ett stort erkännande av vårt arbete att de nu har valt att fortsätta att arbeta med oss i anläggningsfasen", säger avdelningschef Theis Tarp Rasmussen. 

NIRAS' på norskt tillväxtäventyr

Infrastrukturchef Carsten Heine Lund har svårt att dölja sin förtjusning över de nya uppgifter som är resultatet av en fokuserad insats för att etablera NIRAS som en betydande aktör på marknaden för infrastruktur i Norge:

"Med dessa två totalentreprenader tar vi nästa steg i utvecklingen av vår skandinaviska verksamhet. Det är ett av de största projekten vi har varit del av i Norge, och det visar än en gång värdet av starka partnerskap och täta kundrelationer. "

NIRAS ska tillsammans med Dr. Techn. Olav Olsen bland annat ansvara för projektledning, den totala 3D-modellen av projekten, bergtunneln, betongkonstruktioner, cut-and-cover-tunnel, dränering, kabelomläggningar, uppgradering av vägar samt anläggningen av den nya järnvägen. Veidekke har dessutom engagerat NGI att ta hand om grundförhållandena och ILF för att projektera lösmassa-tunneln.

Projekten startar nu

Arbetet med att etablera sex kilometer bergstunnel, en mindre sträcka på öppet land och en 300 meter lång tunnel av lösmassa samt en 700 meter lång cut-and-cover tunnel börjar nu. Anläggningssumman för de två totalentreprenaderna som NIRAS deltar i är cirka 3,8 miljarder kronor NOK. Båda kontrakten förväntas bli klara 2024.