Carsten Toft Boesen
”Det är uppenbart att de finansiella och affärsmässiga faktorerna bakom samgåendet var helt korrekta och att samgåendet kommer att bidra väsentligt till ökad tillväxt och resultat de kommande åren”, säger koncernchef Carsten Toft Boesen.
Nyhet

NIRAS presenterar utmärkt resultat efter framgångsrik fusion

Efter en framgångsrik fusion och ett flertal strategiska förvärv har NIRAS omsättning ökat med 44 procent. Företaget har lagt grunden för ytterligare tillväxt och ökat resultat bland annat genom långsiktiga investeringar i utveckling av ny kunskap samt genom att hjälpa kunderna realisera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

04. apr 2018

Under 2017 uppgick NIRAS omsättning till cirka 2,7 miljarder SEK, en tillväxt på 44%. Ökningen är – utöver fusionen med Alectia – ett resultat av positiv tillväxt i alla affärsområden. Rörelseresultatet (EBITA) utgjorde cirka 65 miljoner SEK. Resultatet är påverkat av extraordinära fusionsomkostnader på cirka 30 miljoner SEK och resultatet för fusionsomkostnader utgjorde cirka 94 miljoner SEK.

”Ett år efter fusionen mellan NIRAS och ALECTIA ser vi resultatet i form av en markant stärkt position särskilt inom byggnation och industri samt en mängd nya marknadsmöjligheter på tvärs för kunder och affärsområden. Det är tydligt att de ekonomiska och affärsmässiga faktorerna bakom samgåendet var helt korrekta och att samgåendet kommer att bidra väsentligt till ökad tillväxt och resultat under de kommande åren”, säger koncernchef Carsten Toft Boesen.

Investeringar i fortsatt tillväxt

Utöver fusionen med Alectia investerade NIRAS under 2017 i företagsförvärv och marknadsutveckling i Sverige och Norge samt i internationella spetskompetenser inom livsmedelsproduktion och offshore vindkraft. Det kommer att bli mer av denna typ av investeringar under kommande år”, berättar Carsten Toft Boesen:

”Det är goda möjligheter för att växa organiskt genom att kombinera existerande affärsområden och geografiska marknader men vi är också mycket uppmärksamma på möjligheten att förvärva verksamheter som passar in i NIRAS strategi och kultur.”

NIRAS förvärvade under 2017 fem verksamheter i Sverige, Norge och Holland och tillförde således ytterligare 115 specialister inom byggprojektledning, arkitektur och rådgivning inom mejerisektorn.

Utveckling i samarbete med universitet

Kraven på kunskap och teknologi inom NIRAS affärsområden ökar kraftigt. Därför prioriterar NIRAS samarbete med universitet och forskningsmiljöer, som utvecklar ny kunskap och teknologi, mycket högt.

”Vi sätter löpande igång Ph.d.-projekt i samarbete med universitet i Danmark och resten av Skandinavien. För närvarande genomför vi sju forskningsprojekt och det kommer vi fortsätta med som en del av vårt utvecklingsarbete”, säger Carsten Toft Boesen.

Nya affärsområden inom hållbarhet

NIRAS strategi fram till 2020 tar utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
”På NIRAS har vi haft hållbara lösningar som en del av vårt DNA i många år. I utvecklingen av vår strategi fram till 2020 har vi lagt extra energi på hur alla våra affärsområden kan bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål. Två danska exempel är utvecklingen av en stor industribas i Aalborg med fokus på hållbar utveckling och ett klimatsmart hamnområde samt två nya tunnlar i Köpenhamns tunnelbana för att skydda huvudstaden mot extremregn,” säger Carsten Toft Boesen.

Nyckeltal (angivna i DKK)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Omsättning

1.190

1.255

1.317

1.474

2.125

Varav egen produktion

927

962

1.006

1.106

1.647

EBITA

48

45

51

56

50

EBITA-marginal

5,2%

4,6%

5,1%

5,1%

3,1%

EBITA exkl. fusionsomkostnader

 

     

73

Resultat efter skatt

23,1

33,2

36,2

39,2

20,3

Antal medarbetare (FTE.)

1.375

1.370

1.404

1.475

2.206

 

 Annual Result 2017 (iPaper)