Portrait of Christian Sandberg
Nyhet

Vinnande kultur och hållbarhet går hand i hand

Christian Sandberg tar över som VD för NIRAS Sweden AB. Han vill fortsätta tillväxten och öka utbudet av tjänster

09. jan 2017

För Christian Sandberg, som 1 januari tog över som VD för NIRAS Sweden AB, var en magisterexamen inte nog. Han studerade på Sveriges Lantbruksuniversitet till agronom, men såg tidigt möjligheten att bredda sig utanför lantbruk och livsmedelsindustrin. Han utökade därför studierna på Uppsala universitet och tog också en civilekonomexamen inom International Business, och blev färdig med båda år 2004.

Detta är ett gott exempel på den ambitionsnivå och vinnarkultur som Christian står för. Som marknadschef i NIRAS Sverige, har han varit med om hit-rates på över 70 % av de offerter som lämnats. Flit och tävlingsinriktning är det som får honom att gå den där extra milen.

Hållbara lösningar

Under studietiden började Christian sin karriär hos Scanagri som arbetade med internationella utvecklingsprojekt. Han arbetet med projekt i Mexiko och USA. Efter en avstickare till det svenska exportrådet i Madrid och projekt i Makedonien återvände han till Scanagri 2007, som då vare en del av NIRAS.

I dag har NIRAS 1500 medarbetare över världen, varav 160 i Sverige. Förutom teknikkonsulttjänster är NIRAS en av de största privata aktörerna inom internationella utvecklingssamarbeten. Det är absolut ingen tillfällighet att Christian hamnat i en verksamhet som NIRAS. Hans vinnarinstinkt går hand i hand med ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor.

”Allt det vi gör i NIRAS, bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Det är utlandsprojekt där jag själv varit med och utvecklat både små och mellanstora verksamheter. Det är miljötjänster och hållbart byggande samt skräddarsydda varaktiga kontorslösningar till våra hyresgästkunder. Det är bara några exempel. Min arbetsglädje är präglad av att jag arbetar i en verksamhet som faktiskt bidrar till hållbara lösningar i framtidens samhälle”, säger han.

Fortsatt tillväxt

NIRAS har stärkts genom förvärv av Indevelop Sweden AB och FM Konsulterna det senaste året. Christian vill fortsätta den tillväxten.

”Vi ska bli ännu bättre på att dra fördelar av att vi har en stor koncern i ryggen. Vi ska hela tiden vässa våra konkurrensfördelar på de områden som vi arbetar inom och vi ska utveckla vårt tjänsteutbud”, säger han.

Fritiden spenderas med frun Åsa och parets tre söner, tio, sex och två år. När Christian får möjlighet tar han gärna på sig skidorna, spelar veteranfotboll eller njuter i naturen.

Christian Sandberg efterträder Markus Davelid, som har stått i spetsen för NIRAS i Sverige sedan 2012. Under de fyra åren har det skett stora förändringar, inte minst av resultatet som vänts från underskott till ett solitt resultat. Markus har suttit med i koncernstyrelsen som internationell direktör, en roll som han kommer lägga hela sin tid på.