Building facade of Frederiksbjerg School, Copenhagen
NIRAS kompetenser spänner över ett brett fält. Från att de första strecken ritas till projektledning och analyser av projekten. (Foto: Jon Nordahl)
NIRAS på en minut

Vi drar linjerna när morgondagens samhälle designas

Med ett brett fält av expertiser bidrar NIRAS till lösningar inom ett stort antal av de största samhällsutmaningarna.

Det är stor chans att du redan stött på NIRAS. I alla fall de projekt som vi har varit involverade i. Som rådgivande ingenjörsverksamhet sätter vi inte små ”Made in”-märken på vår projekt. Om vi gjorde det, skulle de finnas på många platser.

Stadskvarteret Mobilia i Malmö är ett exempel. Med spetskompetenser inom byggprojektledning leder NIRAS nybyggnaden av Mobilia som kommer att stå klar 2020. Våra miljöexperter studerar tillsammans med Stockholms universitet förekomsten av PFAS-kemikalier i Mälaren. Våra konsulter inom hyresgästrådgivning och lokalförsörjning bistår en mängd statliga myndigheter för effektiva och hållbara arbetsplatser. Våra arkitekter får Kämpetorpsskolan att växa med bevarad femtiotalskänsla. Våra specialister inom processindustrin har designat mejerier och bryggerier över hela världen. Vi är med på vägbyggen i Norge och introducerar gender responsive budgeting i Ukraina.

Vi spänner brett. Både professionellt och geografiskt. Vi har 2300 anställda på 42 kontor i 21 länder. Vi har projekt i 108 länder. Vi arbetar med allt från processanläggningar och byggprojekt till energi, miljö och infrastruktur till utvecklingsbistånd och stadsplanering.

Förstå kundens utmaningar

Tvärs över landsgränserna och kompetensområdena finns det en röd tråd. Vårt mål är att vara ”next generation consultancy”. Framtidens konsultverksamheter behöver både förstå kundens utmaningar och kunna erbjuda anställda en utvecklande miljö med ett brett spektra av kunskaper. Vi anser att kunskap förpliktigar – och inte bara gentemot våra kunder. Vi deltar i samhällsdebatten inom områden där våra kunskaper gör det relevant och vi har ett tätt samarbete med universitet kopplat till både utbildning och forskning.

Vår kunskap bidrar till att lösa några av de största samhällsutmaningarna. Vare sig det gäller stora infrastrukturprojekt, byggprojekt eller utvecklingsbistånd så är vårt fokus att skapa hållbara lösningar. År 2015 presenterade FN 17 ambitiösa mål för hållbar utveckling. Dessa mål kan endast uppnås om regeringar, NGO’s och privata företag gör allt vi kan. Det är därför hållbarhet spelar en central roll både i NIRAS tjänster och när vi utvecklar vår verksamhet.