Four boys playing in the river
Utvecklingsprojekt i bland annat Afrika är ett av de många områden där NIRAS bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Här fiskar några pojkar i Thamalakane River Botswana.
Samhällsansvar

Vi bygger morgondagens samhälle - hållbart

Genom över 7000 projekt bidrar NIRAS till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. I vår egen verksamhet lägger vi vikt på ansvarsfullhet och etik.

Som globalt företag bidrar NIRAS till lösningar för ett antal stora utmaningar. Vi levererar hållbara lösningar i de många projekt som vi hjälper våra kunder med. Därigenom gör NIRAS en dedikerad insats för att nå FN:s Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Samtidigt lägger vi vikt på att vi själva uppträder ansvarsfullt och hållbart i vår verksamhet.

NIRAS är medlem i FN:s Global Compact och International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Härigenom har vi förpliktigat oss till att följa ett antal internationella principer.

NIRAS arbetar systematiskt med ett Business Integrity Management System som ett verktyg för att förhindra korruption och bestickning. Vår policy på området följer OECD:s och FIDIC:s rekommendationer.