Aerial view of the city Vimmerby, Sweden
Arla Foods ville bygga en ny mjölkpulverfabrik för att kunna ta vara på överflödig mjölk.

Greenfield mjölkpulverfabrik - Greenfield mejerifabrik i syfte att skapa buffert för överflödig mjölk och producera högkvalitativa produkter för export

Branschspecifik kompetens säkerställde att en effektiv fabrik kunde byggas

NIRAS hjälpte Arla Foods att bygga den modernaste mjölkpulverfabriken i norra Europa.

Tillgången på mjölk i Sverige varierar stort, varje dag. Arla Foods ville optimera sin verksamhet och kunna producera mjölkpulver på fabriken i Vimmerby när det fanns för mycket mjölk.

NIRAS har arbetat med Arla Foods mejerier i många år och drivit projekt i hela världen, bland annat i Sverige. Den här gången agerade NIRAS konsulter under Greenfield CapEx-projektet, där resultatet blev en modern och effektiv fabrik som fungerar som en buffert för överflödig mjölk i Vimmerby i Sverige. Det var NIRAS hittills största projekt för Arla Foods i Sverige.

Till en början hjälpte NIRAS till när Arla Foods valde plats. Några av de viktigaste kraven var att platsen skulle ha god infrastruktur som fungerade med transport, logistik, säker tillgång till vatten och el och där det fanns utrymme för expansion. När valet av plats var klart tog NIRAS fram ett utkast för konstruktionen och installation av el och vatten. Lokaler och processutrustning integrerades tätt. Konstruktionen utformades för effektivast möjliga layout och flöde, hög livsmedelssäkerhet, enkel tillgång för besökare och personal, med tanke på framtida expansioner och med hänsyn till den lokala miljön och samhället omkring fabriken.

När NIRAS hade tagit fram konstruktionsutkastet var det dags att göra konstruktionsdetaljen. Därefter utförde NIRAS anbudsprocessen och projektgenomförande för Arla Foods, inklusive platsledning och idriftsättning.

NIRAS har arbetat med Arla Foods mejerier i många år och drivit projekt i hela världen.

Efterfrågan på en hållbar lösning

Det är viktigt för Arla Foods att ta ansvar för miljön och de samhällen företaget är en del av. När den nya fabriken byggdes i Vimmerby ville Arla Foods ha en hållbar lösning, där användning av träflis för att täcka elförbrukningen skulle vara en central del av konstruktionen.

NIRAS experter hjälpte Arla Foods att bygga en modern och hållbar fabrik som producerar mjölkpulver av 350 miljoner kilo mjölk per år. Över 90 % av värmeförbrukningen täcks av ånga från träflis från skogsbruk i närheten. Eftersom fabriken ligger nära mjölkgårdarna är behovet av transport minimalt.