Skiss av Einar Mattsons fastighet Kv Schönborg 6 som ligger i hörnet av S:t Paulsgatan 2/Götgatan 22 i Stockholm.

Installationssamordnare i renoveringsprojekt

Samordning av installationer i k-märkt fastighet

NIRAS ingår som installationssamordnare i renoveringen av Einar Mattsons k-märkta fastighet Kvarteret (Kv) Schönborg 6. I projektet deltar NIRAS som tekniska rådgivare under både projekterings- och produktionsfasen.


Fastighetsbolaget Einar Mattsson äger och förvaltar fastigheten Kv Schönborg 6 som ligger i hörnet av S:t Paulsgatan och Götgatan på Södermalm i Stockholm. Fastigheten består av 12 våningar med bland annat bostäder och kommersiella ytor. Dess totala area är cirka 15 000 kvm.

Fastigheten Kv Schönborg 6  byggdes 1961 och är k-märkt. Följaktligen finns bestämmelser om bland annat hur underhåll och förändringar får utföras i renoveringen av den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten.

NIRAS ingår som installationssamordnare i projektet. I rollen som installationssamordnare koordinerar NIRAS att tekniska installationer, som till exempel ventilationsaggregat, låskonstruktioner och kyla- och värmesystem, motsvarar Einar Mattsons önskemål samt uppfyller krav för bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet.

Rådgivning och samordning i samtliga faser

NIRAS har hittills varit delaktig under projekteringsfasen. I upprättandet av system- och bygghandlingar har NIRAS varit rådgivare och samordnare av de tekniska delarna i byggnaden. Arbetet har innefattat att utföra riskanalyser och riskbedömningar av vilka installationer som är lämpliga och möjliga att utföra.

Under produktionsfasen kommer NIRAS att samordna entreprenörer genom kontinuerliga avstämningar samt stötta själva arbetsprocessen. NIRAS har fortsättningsvis en rådgivande roll vad gäller specifika tekniska installationer och för hur arbetet som berör dessa kan underlättas. I samband med insikt i produktionens tekniska delar, innefattar rollen även att bedöma och säkerställa att tidsplanen kan följas.

Inflyttning 2019

Hyresgästerna beräknas flytta in i fastigheten under våren 2019. Utöver attraktivare bostäder, kontor, butiks- och cafélokaler, kommer renoveringen även att generera helt nya restauranglokaler vilket inte har funnits tidigare i fastigheten.