Illustration of Einar Mattsons property
Skiss av Einar Mattsons fastighet Kv Schönborg 6 som ligger i hörnet av S:t Paulsgatan 2/Götgatan 22 i Stockholm.

Renoveringsprojekt

Samordning av installationer i k-märkt fastighet

NIRAS ingår som projekteringsledare, installationsledare och projektsamordnare i renoveringen av Einar Mattsons k-märkta fastighet Kvarteret (Kv) Schönborg 6. I projektet deltar NIRAS som bygg- och teknisk rådgivare under både projekterings- och produktionsfasen.


Fastighetsbolaget Einar Mattsson äger och förvaltar fastigheten Kv Schönborg 6 som ligger i hörnet av S:t Paulsgatan och Götgatan på Södermalm i Stockholm. Fastigheten består av 12 våningar med bland annat bostäder och kommersiella ytor. Dess totala area är cirka 15 000 kvm.

Fastigheten Kv Schönborg 6  byggdes 1961 och är k-märkt. Följaktligen finns bestämmelser om bland annat hur underhåll och förändringar får utföras i renoveringen av den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten.

NIRAS ingår som projekteringsledare, installationsledare och projektsamordnare i projektet. I dessa roller koordinerar NIRAS att alla tekniska installationer, som ventilation, belysning, sprinkling, IT- och fiberinstallationer, låskonstruktioner och kyla- och värmesystem, motsvarar Einar Mattsons önskemål samt uppfyller krav för bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet.

Rådgivning och samordning i samtliga faser

I upprättandet av system- och bygghandlingar under projekteringsfasen var NIRAS rådgivare och samordnare, speciellt med de tekniska installationerna i fokus-

En stor del av NIRAS arbete har varit att ställa krav och granska projektörernas design och projekteringsmaterial. Detta för att säkra att projektörerna uppfyller normer, standarder etc.

NIRAS har även omfattat att arbeta med projektrisker. NIRAS har utarbetat och hanterat projektets riskbedömning genom att tillsammans med andra projektdeltagare bedöma vilka aspekter som kan utgöra risker i projektet och därmed ha inverkan på exempelvis tidsplan, ekonomi, byggnadstekniska risker.

Under produktionsfasen kommer NIRAS att samordna entreprenörer genom kontinuerliga avstämningar samt stötta själva arbetsprocessen. NIRAS har fortsättningsvis en rådgivande roll vad gäller specifika tekniska installationer och för hur arbetet som berör dessa kan underlättas. I samband med insikt i produktionens tekniska delar, innefattar rollen även att bedöma och säkerställa att tidsplanen kan följas och att följa upp risker i produktionen.

Lokalanpassningar

Einar Mattsson hyr ut kommersiella lokaler till restaurang, butik och kontorslokaler. I samarbete med hyresgästen har NIRAS arbetat med att försöka få önskemål och krav uppfyllda utifrån de begränsningar som finns då Kv Schönborg 6 är ett befintligt hus.

Inflyttning 2019

Hyresgästerna beräknas flytta in i fastigheten under våren 2019. Utöver attraktivare bostäder, kontor, butiks- och cafélokaler, kommer renoveringen även att generera helt nya restauranglokaler vilket inte har funnits tidigare i fastigheten.