Two women working at Marine Harvest's salmon processing factory
Utvidgning av Marine Harvests laxförädlingsanläggning Ryfisk i Norge har förbättrat produktionskapaciteten med 40 %.

Laxförädlingsanläggning i Norge

En stor utbyggnad av laxfabriken i Norge ökar produktionskapaciteten

En utbyggnad och ombyggnad av Marine Harvests laxförädlingsanläggning, Ryfisk i Norge, har ökat anläggningens produktionskapacitet betydligt.

Marine Harvests laxförädlingsanläggning Ryfisk, har genomgått en omfattande utbyggnad och ombyggnad. Det omfattar ett nytt automatiserat lager, ny produktionsutrustning och ett nytt fartyg som både kan fånga och rensa lax till havs och föra fångsten till fabriken där den behandlas, förpackas och levereras.

En avsevärt större kapacitet

Ryfisk-anläggningen, som ligger vid fjordarna i Stavanger, är en av fyra huvudproduktionsanläggningar i Marine Harvests försörjningskedja i Norge. Marine Harvest, som är världens största odlings- och förädlingsanläggning för lax med en årlig omsättning på över 25 miljarder NOK, såg behovet av att ge anläggningens kapacitet en boost för att möta den ökade efterfrågan på lax.

Utbyggnaden avslutades inom den avtalade tiden och kostnaden, och skillnaden är stor: Mot de tidigare 42 000 ton lax per år kan anläggningen nu producera 70 000 ton. Detta motsvarar cirka 300 ton lax per dag.

En modern och effektiv anläggning

NIRAS har utformat utbyggnaden av anläggningen, från den inledande huvudplaneringen och den hygieniska utformningen med hänsyn till livsmedelssäkerhet och optimal produktivitet, till den slutliga detaljkonstruktionen. Dessutom stod NIRAS, som har varit rådgivare för Marine Harvest i många år, för leveranser av processutrustning, konstruktion- och försörjningsanläggningar.

Marine Harvest har i sitt arbete införlivat FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) liksom många andra aktörer inom livsmedelsindustrin.
I samband med utbyggnaden av Ryfisk-anläggningen har NIRAS rådgivning resulterat i en modern, högeffektiv anläggning som stödjer Marine Harvests önskan om att driva positiva förändringar i förhållande till bland annat rent vatten och hållbar energianvändning.