Projekt

Hur Lollands kommun varnar för risken för förorenat badvatten

Lolland Badevand Case

Ett digitalt och effektivt varningssystem säkerställer en exceptionell service för Lolland kommuns badgäster.

den 25 februari, 2022
  • Sektorer: Data & Digitalisering
  • Länder: Danmark
  • Klient: Lolland Kommune

Lollands kommun har en lång kustlinje, och de många vackra stränderna lockar både danska och utländska turister varje år. Lollands kommun har 25 officiella stränder, där kommunen kontinuerligt övervakar badvattenkvaliteten. Badvattenkvaliteten på de officiella stränderna i Lollands kommun är i allmänhet mycket god och oproblematisk. Trots detta har kommunen valt att inrätta ett digitalt och säkert varningssystem, som en exceptionell tjänst, på sex stränder.

Varje plats har en känd källa till potentiell förorening av badvattnet med utspätt avloppsvatten. Under badsäsongen säkerställer varningssystemet kontinuerligt att badgästerna varnas väl och i god tid i situationer med akut känd risk för förorening av badvattnet. För att säkerställa god och effektiv service och information till badgästerna sker detta med ett digitalt och säkert aviseringssystem.

Effektiv badvattenvarning via god medborgarkommunikation

Vid kraftiga regn överbelastas avloppssystemet ibland av det plötsliga vattenflödet, vilket kan leda till skadlig förorening av badvattnet. Det är därför viktigt att varna badande om risken för förorenat badvatten direkt vid stranden så snart den uppstår.

Lollands kommun har i samarbete med NIRAS tagit fram en lösning för badvattenlarm som passar kommunens behov. NIRAS har installerat IoT-sensorer på alla platser där det finns risk för att ett avloppsöverflöde kan påverka badvattenkvaliteten på en närliggande officiell badstrand. Data från sensorerna skickas till NIRAS varningsserver, som kommunicerar direkt med en digital varningstavla på stranden i fråga.

"Vi tycker att varningssystemet är ett riktigt bra realtidskomplement till den vanliga badvatteninspektionen med provtagning, analys och statistik."

Per Hansen, miljöhandläggare på Lolland kommun.

Den typiska situationen är att badvattnet är fritt från föroreningsrisker, vilket naturligtvis också visas på den digitala varningstavlan. På så sätt får de badande aktuell och digital information på plats, så att de kan njuta av en säker och bekymmersfri dag på stranden.

"Lolland kommun använder det automatiska varningssystemet för badvatten som utvecklats och drivs av NIRAS. Lösningen har införts i sex officiella badplatser som ligger relativt nära en känd potentiell källa till fekal förorening. På dessa platser kan det finnas risk för förorening av badvattnet med utspätt avloppsvatten vid relativt stora eller intensiva regn, säger Per Hansen, miljöhandläggare på Lolland kommun.

Anpassningsbart system för den enskilda stranden

NIRAS har ett brett utbud av tjänster inom badvattenområdet, vilket säkerställer att ett robust och säkert varningssystem kan etableras för alla typer av stränder och föroreningskällor – från det välbesökta hamnbadet till den mindre naturstranden. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning och säkerställa snabb och effektiv digital kommunikation för alla badgäster.

Det kan vara både opraktiskt, tidskrävande och resurskrävande att manuellt meddela badgäster vid risk för förorening av badvattnet och det blir ofta omöjligt att nå dem i tid. Lollands kommun har valt att ta bort den manuella länken vid översvämning och badgäster meddelas därför automatiskt och direkt på stranden via digitala varningsskyltar (FORUM).

”Vi tycker att varningssystemet är ett riktigt bra realtidskomplement till den vanliga badvatteninspektionen med provtagning, analys och statistik. Systemet är automatiskt och ger "uppdaterad" information till våra badare. Vårt tydliga intryck är att badgästerna på stränderna är nöjda med den extra information som systemet ger. Dessutom sparar vi resurser och arbetskraft för manuell övervakning. Under badsäsongen fungerar den digitala lösningen dygnet runt, även nattetid, semester och helgdagar", säger Per Hansen, miljöhandläggare på Lolland kommun, om systemet.

Vill du veta mer?

Sara Elsborg Starcke

Sara Elsborg Starcke

Specialist

Aalborg, Denmark

+45 2372 2869

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Business Development Manager

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se även: