BIM

BIM, VDC och IKT-ledning

Dra nytta av potentialen i att använda BIM i ditt projekt, som projekterings- och projektstyrningsverktyg.

NIRAS är professionell och marknadsledande inom BIM och digitalisering och använder BIM som arbetsmetodik i syfte att ge största möjliga värde för kunden.

Fördelarna att använda ett digitalt samarbete i byggprojekt är många så som;

  • Realistisk tidplan från början
  • Undvika att budgeten överskrids
  • Färre fel
  • Bättre dokumentation genom hela projektet
  • Smidig kommunikation och samarbete

BIM är mångfacetterat och verktyget kan användas brett:  Vi har tjänster inom BIM:

WeBIM som visualiserar länkade data i byggprojekt. Ständiga förbättringar i byggprojekt utmanar alla parter i byggbranschen. Ett antal smarta appar ger alla parter en bättre överblick och säkrar arbetsprocesserna genom hela projekt.

3D-visualisering och Virtual Reality, där vi hjälper till att skapa allt från stämningsbilder till 1:1 Virtual Reality miljöer (VR), för att förmedla en verklig bild av ditt projekt.

Moduler för en digital strategi, där vi genom sex moduler hjälper till att arbeta fram en digital strategi där du tar höjd för att de faktorer, som du och din verksamhet behöver för att nå störst värde av BIM och digitalisering.

Automatiserad kartläggning av byggnadsmodeller, där vi har specialutvecklat verktyg som kartlägger hela byggnaden samtidigt, som andra använder för att beräkna ett enda rum manuellt. Det höjer kvalitet på hela uppdraget och skapar en bättre kommunikation med projektteamet.

Digital projektering är maskinrummet i BIM. Där säkerställer vi att ditt projekt är anslutet och att  förutsättningar är de rätta för exakta och samordnade byggmodeller samt ett smart och tvärfunktionellt samarbete.

4D-visualisering av byggtakten. Med en 4D-visualisering kan vi effektivt kommunicera genomförandeplanen för alla projektets medlemmar/parter. Det är bra verktyg för att planera utförande och byggarbetsplatser, och det är lätt att upptäcka fel och var det finns potential för optimering.

Digital kartläggning, registrering, inspektion och dokumentation. Med hjälp av en lasermätare eller drönare kan vi göra en noggrann tredimensionell kartläggning och registrering av t ex byggnader, fasader, utomhusmiljöer, produktionsanläggningar, inomhusmiljöer, broar och tunnlar. Resultatet  blir en 3D-modell – antingen som punkter eller som sammansatta bilder.

Vill du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också: