Istock 1266559436

IT-säkerhet och OT-säkerhet

NIRAS förbättrar din IT-säkerhet med insikter om ditt företags svagheter och styrkor. Vi fokuserar på konkreta och skräddarsydda åtgärder och lösningar för din IT-säkerhet och OT-säkerhet för att undvika cyberattacker och hot.

Onlinesäkerhet är mer än bara lösenordssäkerhet, information om nätfiske och en stark och effektiv brandvägg. I den tekniska tidsåldern är IT-säkerhet och OT-säkerhet aktuella och nödvändiga för både små och stora företag. God IT-säkerhet och OT-säkerhet beror på företagets storlek, den befintliga säkerheten och inte minst på det enskilda företagets behov. NIRAS ger en översikt över komponenter och anslutningar i företaget, IP-adresser, enheter och patchar och hittar luckor i befintliga system och processer.

Det är viktigt att inte bara vara reaktiv i säkerheten utan också proaktiv. Säkerheten måste utformas i system och lösningar för att ligga steget före eventuella luckor. Vi utvecklar nödvändiga åtgärder och processer i samarbete med dig som kund för att hantera sårbarheter och förhindra skadlig kod och hackare vid alla tider på dygnet.

OT-säkerhet på agendan

IEC62443 och NIS2 hjälper till att sätta OT-säkerhet (operativ teknologi – den fysiska produktionsapparaten som industrirobotar) på agendan både i EU och internationellt. Som aldrig förr är det lägligt och nödvändigt att inte bara ta itu med företagets IT-säkerhet utan även med företagets OT-säkerhet, eftersom kopplingen mellan dessa kan utgöra en säkerhetsrisk. OT-miljöer är inte säkra från eventuella cyberattacker eftersom de har andra operativsystem än IT, och därför måste de alltid inkluderas i säkerhetsprotokoll och -processer.

Driftsstörningar är kostsamma och får ofta stora konsekvenser - särskilt om de orsakas av inkräktare. NIRAS tillhandahåller expertis och skräddarsyr IT-säkerhet och OT-säkerhet för dina behov och din situation och skyddar effektivt mot framtida störningar.

NIRAS 6 steg till OT-säkerhet

Våra experter tar utgångspunkt i 6 steg för att klarlägga säkerheten på din processanläggning så att du kan komma i mål:

  1. Vi hjälper till med säker, centraliserad användarhantering
  2. Vi ger råd om fysisk tillgång till anläggningen
  3. Vi kontrollerar din programvara och dina inställningar
  4. Vi definierar din säkerhetskopiering och återställning
  5. Vi dokumenterar din systemuppsättning
  6. Vi utför en fullständig revision av ditt system

Vill du veta mer?

Michael Svend Rørby Petersen

Michael Svend Rørby Petersen

Project Manager

Aalborg, Denmark

+45 9630 6496

Klaus Christensen

Klaus Christensen

Head of Automation and Data

Aalborg, Denmark

+45 2948 3391

Se även: