Homis Website Ydelse

HOMIS – Holistisk Management Information System

HOMIS säkerställer samstämmighet i verksamheten mellan strategi, investering, drift och optimering.

HOMIS står för Holistic Management Information System och är en mjukvaruprodukt utvecklad av NIRAS. HOMIS, till exempel, kan konfigureras som vilket ledningsinformationssystem som helst och används redan av företag nationellt och internationellt för resultatstyrning.

HOMIS bygger på Balanced Scorecard - en standard för strategisk resultatstyrning som kombineras med ledningshierarkin och geografin för att skapa en helhetsbild av verksamheten för varje team och geografiskt område.

”Vi använder HOMIS dagligen för att få en överblick över mätare, loggare och annat som ger oss information om var vi ska prioritera våra insatser för att upptäcka läckor.”

Kim Roar, teamledare i HOFOR.

Se produktdemo

HOMIS samlar in information från många datakällor

HOMIS är byggt med en öppen gränssnittsstruktur som gör det enkelt att integrera med relevanta datakällor, typiskt sett databaser som innehåller data och information som är nödvändig och viktig för att skapa en överblick över den aktuella prestandanivån. Detta gör det möjligt att samla in data från många olika system såsom driftdata, finansiell data, topologidata, investeringsdata, kunddata och kombinera dessa för automatisk beräkning av nyckeltal över alla datakällor, och presentera resultatet på en enhetlig plats – i HOMIS.

HOMIS analyserar samband mellan nyckeltal och benchmarking kan göras över geografiska områden för alla nivåer i organisationen. Detta skapar en unik överblick som gör det lättare för t.ex. ledningen för ett försörjningsföretag att se till att strategi, investeringar, drift och optimering stämmer överens.

Systemet stödjer löpande uppföljning av verksamhetsförbättringar via strategiska och operativa mål. På så sätt säkerställer HOMIS att förbättringsåtgärder baseras på objektiva beslut utifrån faktiska nyckeltal innan de genomförs.

Download brochure

Læs mere om fordelene ved HOMIS.

HOMIS stödjer bland annat:

  • Ledningen direkt tillgång till information om företagets tillstånd och utveckling på kritiska nyckelparametrar. Det kräver inte längre manuell rapportering i Excel och liknande från de underliggande lagren i verksamheten.
  • Nyckeltal och underliggande parametrar och resultat visas grupperade efter tekniska discipliner, som ytterligare är indelade i geografiska områden, t.ex. mätområden, bebyggelseområden eller avrinningsområden, beroende på det specifika syftet.
  • Den enskilde chefen har möjlighet att dokumentera och kommunicera status och utveckling av sitt ansvarsområde.
  • En out-of-the-box verktygslåda för att hämta data direkt in i affärssystem, inklusive GIS, SRO/SCADA, ERP, Asset Management, underhållssystem, hydrauliska modeller och andra specialistsystem.

Behöver du support?

Vi hjälper dig hela vägen runt, så att du alltid håller öppet i din verksamhet.

Vill du veta mer?

Christian Rosen Balder

Christian Rosen Balder

Market Director

Allerød, Denmark

+45 4299 9293

Gitte Marlene Jansen

Gitte Marlene Jansen

Market Director

Allerød, Denmark

+45 4810 4563

Se även: