Ledninger Rehabit Ydelse

REHAB-IT - strategiverktyg för hållbar kabelrenovering

Dåliga beslut är dyra beslut. REHAB-IT-programmet hjälper till att upprätthålla en strategi för kabelrenovering, så att den blir strömlinjeformad och enhetlig år efter år.

REHAB-IT hjälper till att fastställa renoveringsplaner genom att kombinera datainmatning från kunskapen om ledningsnätet. Det kan till exempel vara driftsrapporter, den strategiska renoveringslinjen som kraftverket har valt och annan data om ledningsnätet.

Funktioner i REHAB-IT

 • Jämförelse av investeringsscenarier och visualisering av konsekvenser utifrån strategival
 • Asset Management-verktyg – värdebaserat tillvägagångssätt för trådval
 • Att sätta upp servicemål och bedöma effektiviteten
 • Investeringsplanering baserad på tekniska, ekonomiska och socioekonomiska konsekvenser

REHAB-IT – ett ämnesspecifikt verktyg

 • Enhetligt verktyg för vatten och avloppsvatten
 • Verktyg för beslutsstöd
 • Flexibel med manuella ingångar
 • Uppdaterad och "up to date" med levande underhåll
 • Inbyggd kartfunktion

REHAB-IT är ett IT-verktyg som kommer med en strategi och indikerar den lönsamma och ekonomiskt optimala tidsperioden för att byta ledningar. Samma beslutsmetod används för både vatten och avloppsvatten. Med REHAB-IT:s verktyg prioriteras ledningarna mot varandra och utifrån ett poängsystem föreslår systemet en ettårig rehabiliteringsplan för dina ledningar.

Själva renoveringsåret bestäms dels på grundval av en teknisk bedömning av rörledningen, dels på grundval av en kostnads-nyttokalkyl. Renoveringsåret kan också bestämmas utifrån en önskan att följa ett servicemål.

Den tekniska bedömningen bestäms utifrån ett antal valfria parametrar. Som ett exempel har följande tekniska parametrar valts som utgångspunkt i utvecklingen av dränering: Hydrauliskt tillstånd, fysiskt index och främmande vatten. Dessutom använder REHAB-IT ett antal tekniska data som hämtas från bland annat ledningsregistreringen mm.

Integration med andra IT-lösningar:

 • Investeringsregister – t.ex. Tillgång
 • Generera ledningsplaner – t.ex. LUCRATIVE
 • Planering och genomförande av arbetsuppgifter – t ex DRIVE

Ladda ner broschyr

Läs mer om fördelarna med REHAB-IT.

Support - ring 28 57 58 59

Vi hjälper dig hela vägen runt, så att du alltid håller öppet i din verksamhet.

Vill du veta mer?

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Business Development Manager

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se även: