Kortinfo Ejendomsopslag Small 2 (1)

Fastighetsförteckning

Få bättre tillgång till BBR-, HLR- och CVR-data samt skräddarsydda sökningar i KortInfo. Modulen Fastighetsförteckning ger kommunala anställda ett effektivt verktyg för att lösa uppgifter som rör fastighetsinformation.

Med integrationer till fastighetsdatabaserna Cognito från KMD och LOIS från Lifa är det enkelt att söka information om ägare, hyresgäster och boende.

I den kommunala ärendehanteringen, till exempel, där information från BBR-, CVR- och ESR-register behövs, blir uppgifterna tillgängliga med samma verktyg som används för information om andra geografiska uppgifter.

Sökresultat kan förfinas med ytterligare kriterier, så att resultatet till exempel endast omfattar boende över 18 år eller endast huvudägare.

Sökresultaten kan även enkelt exporteras som Excel, csv, html, Word eller pdf – detta kan vara användbart att använda vid bland annat sammanslagningslistor för remissärenden.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: