Ulykkeregistrering

Olycksregistrering

Olycksregistrering i KortInfo förbättrar kommuners planerings- och beslutsunderlag i förhållande till vägar och trafiksäkerhet.

Med KortInfo Olycksregistrering kan kommunerna planera trafiken på ett mer välgrundat sätt. Detta gäller den del av trafikolyckorna som kommunerna och vägdirektoratet inte informeras om av polisen. För att säkerställa att dessa olyckor registreras har NIRAS i samarbete med Århus kommun, Region Midt- och Syd-och Sønderjyllands Polis utvecklat en KortInfo-lösning för registrering av trafikolyckor.

Lösningen kommer att användas på akutmottagningarna, där olyckor kommer att registreras i den standardiserade datamodell som också används av Vejdirektoratet. Det ger jämförbara data eftersom modellen säkerställer att information som olyckstyp, förhållanden på platsen, olyckssituation med mera fylls i korrekt.

När kommunen samlar in data och sammanställer dem med polisens och Vejmans data blir helhetsbilden av trafikolyckorna mycket mer nyanserad och fullständig.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: