River Horsens NS 09815 1920

Natur och vattenmiljö

Vi hjälper dig med helhetsorienterade lösningar baserade på aktuell forskning och de senaste myndighetskraven inom natur- och vattenområdet.

NIRAS hjälper många olika kunder och vi utgår alltid från aktuell forskning och de senaste myndighetskraven. Våra specialister kan hjälpa dig inom ett brett fält av frågeställningar inom natur- och vattenområdet.

Vi erbjuder tjänster inom miljöövervakning, naturvärdesinventering samt natur- och vattenförvaltning.

Vi har särskild erfarenhet inom de marina och limniska områdena, där vi kan hjälpa dig med undersökning och kartläggning av marin natur och biologisk mångfald, exempelvis genom provfiske och bottenfaunaundersökningar.

Vill du veta mer?

Sanna Guldbrandzén

Sanna Guldbrandzén

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 47