Esbjerg Waterworks Ns 08047 Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Asset Management

Få överblick över anläggningarnas ekonomiska värde och skick. Asset Management garanterar intelligent prioritering av byggprojekt, drift och underhåll.

Genom systematisk insamling och användning av data kan företag målinrikta sin tillsyn och sina anläggningsinvesteringar till där man får det största värdet. Med kraven på effektivisering är det inte bara nödvändigt att prioritera resurserna – det måste också dokumenteras att man gör det på saklig grund. Insamling och användning av data på detta sätt är nytt för många företag.

NIRAS hjälper företag med Asset management utifrån metoder som är anpassade till förhållandena i företag. Vi har erfarenhet av strategiska investeringsplaner, utvidgning av befintliga ISO-system samt införande och användning av IT-system för registrering och analys.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25