Renseanlaeg Ressourceanlaeg

Avlopp och avloppsrening

Få holistiska råd om avloppsreningsverk och användning av avloppsvattenresurser.

Hur ska framtidens reningsverk se ut? En sak är säker – resurserna i avloppsvattnet måste utnyttjas på det mest optimala sättet. Idag finns det ett brett utbud av tekniker som kan rena och utvinna resurser från avloppsvatten. Återvinning av resurser kommer att bli allt viktigare framöver eftersom avloppsvatten innehåller ett antal återvinningsbara ämnen.

Nu- och framtidens reningsverk är avgörande för att den danska vattensektorn ska bli energi- och klimatneutral. Viktiga frågor är att minska kväveoxidutsläppen, eftersom lustgas är nästan 300 gånger kraftfullare än koldioxid som klimatgas, samt energioptimering, biogasproduktion och värmepumpar, eftersom reningsverk både förbrukar och producerar stora mängder energi.

Råd om reningsverk i alla projektetfaser

På NIRAS har vi bred professionell kompetens vilken utgår från medarbetarna, som hjälper till med rådgivning för den optimala lösningen för dig. Vår erfarenhet spänner sig brett inom försörjningssektorn – från små hushållsanläggningar till de större reningsverken.

Utifrån era särskilda problem kommer vi att arbeta tillsammans för att lägga grunden för rätt lösning. Vi startar projekten med en workshop, där vi tillsammans med kunden skapar ramverket för projektet. Vårt team är med oss hela vägen från start-up, under projektering, utförande, igångkörning och efterföljande drift. Vid driftsproblem har vi ett team som kan hjälpa till med " felsökning "och komma med förslag på sanering och senare uppföljning.

Industriellt avloppsvatten

Kraven ökar även på utsläpp av mikroföroreningar som mikroplaster och läkemedelsrester. Därför är det viktigt att titta på vilken rengöringsteknik som bäst kan lösa de utmaningar som till exempel livsmedel eller industri står inför.

Vi har erfarenhet av att hjälpa industrier inom andra läkemedel, mejerier, fiskodlingar, bryggerier och liknande. Vi erbjuder tvärvetenskaplig rådgivning som sätter projektet i fokus, och därför kan vi erbjuda helhetsorienterade lösningar till förmån för både kunden och miljön.

Fokus på hållbarhet och livscykelanalys

Vi kan också hjälpa till med kompetenta rådgivare som kan se över reningsverken i samband med optimering av t.ex. process, styrning, energiförbrukning, vattenförbrukning, säkerhetsförhållanden etc.

Inom NIRAS har vi utvecklat några verktyg som ingår i projekten för att stärka fokus på hållbarhet, inkludering av projektpersonal, livscykelanalyser(LCA) och FN:s mål för hållbar utveckling.

Vi är redo att ge de råd du behöver, vänligen kontakta oss för ytterligare information.

 

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: