Afloebsteknik

Avloppsteknik

Är din tillgång redo för framtida investeringar? Vi erbjuder fullständiga råd om dräneringssystem för både nya anläggningar och renoveringar.

Breda lösningar kräver bred professionalism. Vi erbjuder marknadsledande rådgivning till både allmännyttiga företag och större rörledningsägare när det gäller planering, design, design och erbjudande av nya såväl som befintliga dräneringssystem.

På det sättet hjälper vi våra kunder att framtidssäkra utbudet för att möta både klimatförändringar, molnskydd och effektivitetskrav. Vi ger råd om byggandet av alla typer av pumpstationer och dräneringssystem – från de minsta avloppsrören till de största skyfallstunnlar.

Expertis inom dräneringsteknik

Och vi har några av de mest kapabla experterna på dräneringstekniknär det gäller att hantera både vardagsregn, skyfall och avloppsvatten. Detta innebär kompletta lösningar för nya anläggningar, utveckling och avloppsförnyelse av befintliga dräneringssystem, samt planering och utformning av alla delar av avloppssystemet. Vi erbjuder:

  • Samråd i samband med registrering, TV-inspektion och obehörigt vatten
  • Hydraulisk modellering av flöde i rör och vatten på terrängytor (Mike Urban och Mike Flood) samt CFD-modellering
  • Regnvattenkoncept, klimatanpassning, dränering och rengöring av regnvatten och skyfallsskydd
  • Avloppsplanläggning och renoveringsplanläggning
  • Slutsatser och godkännanden
  • Konstruktion, anbudsförfarande, byggnadsförvaltning och specialistövervakning av rörledningar, inklusive vägavvattning, pumpstationer, byggnadsarbeten, bassänger (öppna markbassänger och slutna betongbassänger) och utlopp
  • Ledningssamordning för alla försörjningsarter
  • Ledningssystem för allmännyttiga företag (t.ex. HOMIS)
  • Planering och organisering av workshops
  • Kundrådgivning för anbudsprocesser och hållbara åtgärder

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: