Drikkevand ALNI Foto Til Ydelse Min

Dricksvatten

När det gäller dricksvatten har vi både kapacitet, erfarenhet och den senaste kunskapen. Vi hjälper allmännyttiga företag att säkra framtidens vattenförsörjning.

Att säkerställa tillgången på rent dricksvatten är en uppgift som har förändrats avsevärt under de senaste åren. Här i Danmark går utvecklingen från enkel vattenrening till modern livsmedelsproduktion i slutna system med allt mer avancerad användning av digital processövervakning. Utvecklingen beror på ett antal faktorer som förekomsten av miljövänliga ämnen i grundvattnet, införandet av pristak och krav på effektivitet, rättsliga krav för införandet av beprövad dricksvattensäkerhet (DDS) och inte minst elbolagen själva, som under de senaste tio åren har etablerat sig som effektiva och ambitiösa förvaltare av vattencykeln.

NIRAS erbjuder marknadsledande expertråd inom vattenförsörjning, vilket bidrar till att möta konsumenternas efterfrågan på rent dricksvatten och uppfylla myndigheternas krav på effektivitet och hög försörjningstrygghet.

Vi ger dig råd efter dina behov – som din designrådgivare, kundrådgivare, totalrådgivare eller sparringpartner. NIRAS har erfarenhet och expertis inom alla typer av vattenförsörjningsprojekt. Från grundvattenkartläggning, vattenkvalitet och hållbar uttag till etablering och renovering av källplatser, vattenverk och rörledningsnät till beprövad dricksvattensäkerhet (DDS) och din strategiska e-vattenförsörjningsplan.

Framtidens vattenförsörjning

Framtidens vattenförsörjning är digital och med mycket större försörjningstrygghet än idag. Produkternas kvalitet säkerställs på helt nya sätt. På råvattensidan erbjuder vi redan decentraliserade lösningar som effektivt kan rena miljövänliga ämnen. Både på vattenbolag och i elnät skulle digital övervakning kunna ge större försörjningstrygghet. Precis som ett ökat samarbete mellan gemensamma förbindelser och nya gemensamma vattenbolag kommer att bidra till en effektivare, klimatvänligare och säkrare vattenförsörjning. På NIRAS ser vi fram emot att hjälpa leveranser med denna utveckling.

Uppmjukning av dricksvatten

I områden med hårt vatten kommer central uppmjukning i allt högre grad att etableras. Vi hjälper till att bygga framtidens vattenverk med fokus på den senaste forskningen inom avancerad vattenrening. Många danska allmännyttiga företag har fattat det stora beslutet att genomföra central uppmjukning av sitt dricksvatten. Att införa mjukning på danska vattenbolag är en radikal förändring, eftersom relativt enkel vattenrening hittills har använts tack vare vårt rena grundvatten.

Därför är central mjukning ett paradigmskifte i Danmark, där NIRAS ger råd till flera av landets största allmännyttiga företag och hjälper dem att uppnå holistiska lösningar och välja rätt teknik för mjukning. Rättlösning kan variera från ett vattenverk till ett annat och beslutet om mjukning kommer att ha både miljömässiga och socioekonomiska effekter.

NIRAS, till exempel, ger råd till Danmarks största allmännyttiga företag HOFOR, som håller på att bygga sju av sina största regionala vattenanläggningar, som i framtiden kommer att förse storstadsområdet med mjukare dricksvatten. Det är det största projektet inom vattenförsörjning ,som Danmark har sett på flera decennier. NIRAS, i ett konsortium med Krüger, designar de avancerade processanläggningarna med mjukning enligt pelletsmetoden för de sju nya jättevattenverken. Läs mer om projektet här.

Källspårning i dricksvatten

I Danmark har vi en hög försörjningstrygghet, men det händer att dricksvatten påverkas av föroreningar. Här har NIRAS expertis för att hjälpa till att lokalisera, källspåra och stoppa föroreningar.
Vi har flera produkter för ökad självkontroll och detektion av koliforma bakterier i mycket låga koncentrationer – både i brunnar, vid vattenverk och i elnätet. Produkterna är till exempel:

  • HiVoSa, en apparat som med hjälp av tekniken för Cross Flow-filtrering försiktigt kan koncentrera bakterier i dricksvatten, vilket uppnår en extremt låg detektionsgräns.
  • Alonda, en mobil provtagningsenhet som kan placeras tillsammans med centrala noder i ledningsnätet och automatiskt tar prov på svaret från alla sensorer.

På NIRAS har vi en bred grupp vattenkvalitetsspecialister redo att hjälpa dig med ditt specifika problem.

Läckagehantering

Vi ger också råd till allmännyttiga företag både nationellt och internationellt om hur man effektivt kan minska vattenförlusten från distributionsnätet (Non-Revenue Water) baserat på den senaste nya tekniken och expertisen. NIRAS har bland annat deltagit som projektledare i LEAKman-partnerskapet, där nio marknadsledande företag har samarbetat för att utveckla en holistisk toppmodern lösning för läckagehantering. Läs mer här.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: