Klimatilpasning NIRAS

Klimatanpassning

Vi säkerställer hållbar klimatanpassning genom tvärvetenskapligt samarbete. Kompletta lösningar för städer, landsbygdsområden och tunga infrastrukturprojekt.

Uppnå bättre, billigare och grönare klimatanpassning – oavsett om du behöver hantera ökade mängder vardagsregn, skyfall, stormvågor eller grundvatten på hög nivå. Som din rådgivare är vår första prioritet att säkerställa att ditt projekt är målet om en holistisk och hållbar lösning som tar itu med risken för översvämningar.

Vi är experter på detta eftersom vi har gjort det till en regel att arbeta över discipliner och har lång erfarenhet av att få samarbetet mellan många intressenter att lyckas. Detta resulterar i de bästa lösningarna för klimatanpassning av fastigheter, städer och landsbygdsområden. Vår holistiska vattenplanering fokuserar på hela vattencykeln när vi ger råd om till exempel lokala regnvattenavlopp (LAR), mindre dräneringssystem, enorma skyfallstunnlar, översvämningsskydd och kustskydd.

Klimatanpassning av städer och natur

Anpassning till extrema väderförhållanden, förändringar i nederbörd och i allmänhet ett mer oförutsägbart väder som orsakas av klimatförändringar är utmaningar som städer runt om i världen står inför. Vi tillhandahåller urbana klimatanpassningsprojekt som genom rekreationseffekter ger värde för både städer och medborgare varje dag – och inte bara när det regnar skyfall.

NIRAS har många års beprövad erfarenhet av att genomföra kreativa klimatanpassningsprojekt i utkanten av staden. Vi får klimatanpassningen att passa in i stadsbilden. Vi använder kvarhållet regnvatten för användbara eller dekorativa ändamål. Vi återupplivar myrar för de blomstrande livsmiljöer de en gång var. Och vi återställer sjöar och strömmar till förmån för fisk, fåglar, amfibier och insekter.

Dessutom använder NIRAS några av de bästa kustskyddsingenjörerna som analyserar, designar och bygger vallar och slussar, som skyddar städer, hamnar och kustlinjer från stormvågor. Vårt tillvägagångssätt bygger på teknisk expertis och den senaste tekniken är noggrant anpassad till den miljö där de ska användas. Vi vet att vatten rinner in i oskiljaktiga kretsar, varför vår metod är tvärvetenskaplig, involverande och innovativ.

Tunnlar och pumpstationer

Ett osäkert klimat kräver en mer flexibel strategi för vattenförvaltning. Därför utformar vi infrastruktur som tillgodoser klimatförändringarna. Med detta tillvägagångssätt har vi gett expertråd för flera stora skyfall- och dagvattentunnlar samt avancerade pumpstationer.

När vi utformar tung, infrastrukturell klimatanpassning använder vi den kombinerade kunskapen hos våra 2 400 experter i kombination med avancerad teknik som ger våra kunder full nytta av digitaliseringen.
Vi designar till exempel två stora skyfallstunnlar som ska borras genom den kalkhaltiga jorden under Köpenhamn. För en tunnel, Kalvebod Brygge Cloudburst Tunnel,har hela designfasen slutförts på en molnbaserad BIM-plattform (Building Information Model). Du kan läsa mer om detta projekt här.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också: