Two workers in construction gear seen from above

Byggprojektledning

Vi skapar förutsättningar för att ert byggprojekt genomförs enligt bestämd tidsplan och budget samt med rätt kvalitet.

Man in construction gear pointing

Byggledning

Vi säkerställer att byggarbetet följer avtal, tid, kostnad och kvalitet under produktionsfasen.

Building construction

Byggarbetsmiljösamordning

Vi hjälper dig som beställare att planera för att arbetsmiljön under byggprojektet ska vara säker.

A NIRAS construction helmet and a tote bag with papers

Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen

Våra certifierade och oberoende kontrollansvariga konsulter ansvarar för och säkerställer att ett byggnadsprojekt följer Plan- och Bygglagen (PBL).

Man and woman standing in NIRAS gear. LIRA, JAJE

Entreprenadbesiktning

NIRAS utför entreprenadbesiktningar för alla typer av fastighetsprojekt och inom samtliga discipliner.

3D illustration of laboratory rooms

Life Science

NIRAS har stor samlad erfarenhet av Life Science projekt främst inom sjukvårds- och laboratorieverksamhet.

Male construction supervisor in safety helmet and reflex vest with laptop in front of construction site

Projekteringsledning

NIRAS hjälper dig som beställare att vidareutveckla visionen till faktiska ritningar som säkerställer att senare faser i byggprojektet uppfylls enligt plan.

;