Byggprojektledning

Vi skapar förutsättningar för att ert byggprojekt genomförs enligt bestämd tidsplan och budget samt med rätt kvalitet.

Two men sitting in front of computers

Projekteringsledning

Vi vidareutvecklar er vision till beskrivningar, anvisningar och ritningar som säkerställer att byggprojektet når gemensamt uppsatta mål.

Byggledning

Vi säkerställer att byggarbetet följer avtal, tid, kostnad och kvalitet under produktionsfasen.

Byggarbetsmiljösamordning

Vi hjälper dig som beställare att planera för att arbetsmiljön under byggprojektet ska vara säker.

Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen

Våra certifierade och oberoende kontrollansvariga konsulter ansvarar för och säkerställer att ett byggnadsprojekt följer Plan- och Bygglagen (PBL).

Man and woman standing in NIRAS gear

Entreprenadbesiktning

NIRAS utför entreprenadbesiktningar för alla typer av fastighetsprojekt och inom samtliga discipliner.

Life Science

NIRAS har stor samlad erfarenhet av Life Science projekt främst inom sjukvårds- och laboratorieverksamhet.