Byggledning

Man in construction gear pointing

Vi säkerställer att byggarbetet följer avtal, tid, kostnad och kvalitet under produktionsfasen.

Som byggledare följer vi upp byggarbetet under produktionsfasengenom att vara närvarande på byggarbetsplatsen.Genom byggplatskontroller och regelbundna byggmöten säkerställer vi att produktionen följer avtalad omfattning avseende tid, kostnad och kvalitet. Vi har tät och löpande kontakt både med dig som beställare och med entreprenören liksom med övriga projektmedlemmar. Vi koordinerar och säkerställer att projektet lämnas över  korrekt med godkänd entreprenadbesiktning, godkända myndighetsbesiktningar samt ett uttaget slutbevis.