Entreprenadbesiktning

Man and woman standing in NIRAS gear. LIRA, JAJE

NIRAS utför entreprenadbesiktningar för alla typer av fastighetsprojekt och inom samtliga discipliner.

NIRAS genomför entreprenadbesiktningar åt dig som beställare för att konstatera om en entreprenör fullgjort sitt åtagande. Vi utför entreprenadbesiktningar för alla typer av fastighetprojekt inom samtliga discipliner såsom bygg, el, VS och ventilation. Vi utför vanligtvis entreprenadbesiktningar som en icke förstörande okulär syn samt  granskar entreprenörens egenkontroller och kontrollerar att myndighetsbestämmelser såsom brandsäkerhet är uppfyllda. Ett besiktningsutlåtande med tillhörande bilagor utgör resultatet av besiktningen.