Energibesparing och energieffektivisering

Two men standing in front of power plant

Med NIRAS som rådgivare uppnår du de bästa energiinvesteringarna. Vi hjälper dig med att utnyttja potentialer och minska svinn.

På NIRAS är vi experter på att identifiera potentialer för besparingar och möjligheter att utnyttja överskottsenergi. Som din rådgivare hjälper vi dig med hur du kan utnyttja alla energiformer på det mest effektiva sättet och säkerställa minsta möjliga svinn.

Vi tillhandahåller rådgivningsstöd vid energikartläggning och energideklaration. NIRAS rådgivning säkrar att du som kund får ut så mycket som möjligt av era investeringar i energioptimering – även när det gäller avgifter/skatter och bidrag.

Vi har även erfarenhet av att optimera energiförbrukningen i industriverksamheter samt att hjälpa till med energisymbioser när verksamheter ingår partnerskap om återvinning av restprodukter.