Facility Management-avtal och upphandling

closeup of a hand signing a document

Vi vägleder er till bra avtal och upphandlingar inom fastighets- och servicetjänster

En lyckad leverans av Facility Management (FM)-tjänster bygger på god kunskap om såväl kärnverksamhetens behov och organisationens strategi som marknaden av FM-leverantörer. NIRAS har mångårig erfarenhet av att handla upp och utforma avtalsstrukturer för FM-leveranser bland annat enligt branschstandarden Aff, www.aff-forum.se.

Vid genomförande av upphandling kan NIRAS verka som rådgivare, projektledare eller resursstöd beroende på vilket stöd ni är i behov av.

NIRAS har kunskapen och erfarenheten att guida er genom hela processen däribland:

·         FM- och sourcingstrategi

·         Behovsanalys för kärnverksamheten

·         Upprättande av förfrågningsunderlag, SLAer och avtalsstruktur

·         Förhandling med leverantör

·         Plan för implementering och uppföljning