Two workers in construction gear seen from above

Fastighetsutveckling

Vi är fastighetsägarens högra hand vid utveckling av alla typer av fastigheter och vid vidareutveckling av befintliga fastigheter.

Atrium

Facility Management

Vi optimerar era lokaler och stödverksamheter genom lokalresursplanering och upphandling eller utvärdering av era avtal för era servicetjänster.

Woman holding umbrella and papers

Fastighetsförvaltning

NIRAS hjälper dig som fastighetsägare med viktiga beslut om fastigheterna genom underhållsplanering, statusbesiktning och fastighetsavveckling.

Person sitting by desk with papers and keyboard

Due Diligence

Vår tydliga och effektiva process för att samla in och analysera information hjälper er att göra en korrekt bedömning av fastighetens värde.