Fastighetsutveckling

Vi är fastighetsägarens högra hand vid utveckling av alla typer av fastigheter och vid vidareutveckling av befintliga fastigheter.

Facility Management

Vi optimerar era lokaler och stödverksamheter genom lokalresursplanering och upphandling eller utvärdering av era avtal för era servicetjänster.

Fastighetsförvaltning

NIRAS hjälper dig som fastighetsägare med viktiga beslut om fastigheterna genom underhållsplanering, statusbesiktning och fastighetsavveckling.

Due Diligence

Vår tydliga och effektiva process för att samla in och analysera information hjälper er att göra en korrekt bedömning av fastighetens värde.