Facility Management

Atrium

Vi optimerar era lokaler och stödverksamheter genom lokalresursplanering och upphandling eller utvärdering av era avtal för era servicetjänster.

Vi har stor kunskap om alla Facility Management-tjänster (FM) och har en ledande roll i branschutvecklingen på den svenska marknaden. Vi verkar för att optimera era lokaler och stödverksamheter som t.ex. reception, lokalvård och säkerhet.

Inom lokalresursplanering arbetar vi bland annat med framtagning av övergripande styrande dokument och strategiska planer men också lokalprojekt och kapacitetsutredningar.

Genom att upphandla avtal för nya servicetjänster eller genom att utvärdera och revidera era befintliga interna och externa serviceavtal kan vi säkerställa en effektiv FM- och serviceförsörjning för er verksamhet.

Vi kan även coacha och ge er verksamhet strategisk rådgivning så att ni kan bygga upp er FM-organisation.