Avtalshantering

Woman sitting by desk with computer monitors

Med vår helhetstjänst hjälper vi dig att få full kontroll över dina lokalhyresavtal och dina hyresåtaganden.

Vi hjälper dig att få full kontroll över dina lokalhyresavtal. NIRAS erbjuder  en helhetstjänst med ett webbaserat avtalshanteringssystem och administrativt stöd.

Genom att du samlar avtalen på en plats kan vi också hjälpa till att analysera, ta fram nyckeltal och scenarior för din planering och uppföljning mot uppsatta mål. Vi ger er en överskådlig bild över uppsägnings- och löptider och när det är dags för dig, eller oss, att aktivt hantera dina hyresavtal.