Förändringsledning

Group of people sitting on a bench talking

Vi guidar din ledningsgrupp och era medarbetare tryggt genom den förändring det innebär att övergå till en ny arbetsplatslösning.

NIRAS ger stöd inför, och genom, ert lokalprojekt. Vi förbereder ledningen inför förändringen och informerar, kommunicerar med och guidar medarbetare för en förändring på bästa möjliga sätt, vare sig det gäller övergång från egna rum till öppet kontorslandskap eller införande av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi belyser viktiga aspekter som följer av olika slags organisering av lokalerna och informerar er om de områden som behöver inkluderas i ett framgångsrikt lokalprojekt. Vi processleder riskbedömningar workshops och kommunikationsaktiviteter om förändringens innebörd och möjligheter för att involvera och informera medarbetarna.