Lokalavveckling

Spiral staircase in atrium

Vi hjälper dig som hyresgäst att avveckla en förhyrning i förtid när hyresavtalet löper ännu en tid men verksamheten har lämnat eller ska lämna lokalen.

Vi hjälper hyresgäster med lokalavveckling när hyreskontraktet ännu inte har löpt ut men verksamheten ska lämna lokalen. Genom vårt breda nätverk och etablerade kanaler och arbetssätt kan vi söka efter en ny hyresgäst som vill ta över hyreskontraktet alternativt hitta någon som vill hyra lokalen i andra hand till dess att kontraktet löper ut. Som ett tredje alternativ kan vi, på uppdrag av er, förhandla  fram en uppgörelse med fastighetsägaren. Vi strävar alltid efter att uppnå en så stor kostnadsbesparing som möjligt för våra kunder och vet hur viktigt det är att vara mycket aktiv för bästa resultat.