Two men walking on permeable LAR road

Väg

Vi banar vägen för framtidens infrastruktur och bistår med allt från statusvärderingar och projektering av vägar till bebyggelseutveckling.

Two people in work gear inspecting a railway. Marianne Otto OTT. Karsten Fick KAF

Järnväg, tunnelbana och spårväg

NIRAS teknisk kunskap om och hanterar alla faser av järnvägsprojekt från idéfas genom utförandefas till drift och underhåll.

The city bridge in Odense at night

Bro och tunnel

Våra specialister bistår med planering och projektering av nya broar och tunnlar samt renovering av broar och konstruktioner i stål och betong.

Helsingor marina harbour aerial view

Hamn och kust

Med mer än 75 års erfarenhet inom hamn-, kust- och marinområdet bistår vi både offentliga och privata beställare.

;