Järnväg, tunnelbana och spårväg

Three people in work gear inspecting a railway

NIRAS teknisk kunskap om och hanterar alla faser av järnvägsprojekt från idéfas genom utförandefas till drift och underhåll.

NIRAS hanterar alla faser av järnvägsprojekt från idéfas genom utförandefas till drift och underhåll. NIRAS har teknisk kompetens inom planering, projektering och utförande av järnvägar inklusive:

  • Järnvägsteknologi
  • Rullande utrustning och drift
  • Trafikplanering
  • Anläggningsarbete- och konstruktioner
  • Väganläggning
  • Stationer
  • Miljömässiga effekter
  • Drift- och samhällsekonomi

Dessutom hanterar vi ett antal tvärgående uppgifter så som gränsdragningskoordinering, anläggningsberäkningar och riskhantering, myndighetskontakter och -godkännanden samt riskbedömning. För att nå den optimala lösningen samarbetar vi över flera av NIRAS tjänsteområden.