Geoprobe

Woman holding a sample. MHN

Vi utför provtagning och analys av föroreningsprover av jord, vatten och porluft med hjälp av vårt mobila Geoprobe-system.

NIRAS har tre mobila borriggar med tillhörande mobil laboratorieutrustning för provtagning och analys av föroreningar i jord, vatten och porluft på plats. Vi är ett av få företag i Europa som kan utföra dessa slags undersökningar ned till 50 meters djup.
Vi utför undersökningarna med hjälp av Geoprobe®-systemet som är ett samlat provtagningskoncept utvecklat i USA. Sedan 1998 har vi utvecklats till att vara ledande inom  avancerade föroreningsundersökningar med Geoprobe-systemet.
Vi kan hjälpa till med alla faser av en modern kartläggning av hydrogeologi och utbredning av föroreningar. Om projektets tidsplan är stram kan vi erbjuda ett mycket kompakt fokus och genomförande där alla analyser är tillgängliga direkt på plats från vår egen analysutrustning.

Översikt av vår utrustning

Om du redan känner till Geoprobe®-konceptet och vill ha en ingående översikt av vilken typ av utrustning vi erbjuder, läs mer i våra faktablad (båda är på engelska).

Se faktablad Teknisk översikt av vår analysutrustning

Se faktablad Miljöundersökningar med Geoprobe-systemet är snabbare, billigare och bättre