Miljöfarliga ämnen i inomhusmiljö

Man screening for environmentally harmful substances on a building ground. Thomas Laybourn (TLA)

Problem med klorerade lösningsmedel, asbest, PCB, radon, fukt och mögel kan lösas.

Vi bistår med screening, identifiering, mätningar, riskbedömning och åtgärder vid problem med skadliga ämnen i inomhusklimat. Klorerade lösningsmedel, asbest, PCB, radon, fukt, mögel fortsätter att orsaka problem på många platser.

Vi tillhandahåller hjälp i samband med mätningar, identifiering och bekämpning av skadliga ämnen. Vi artbestämmer till exempel mögelsvamp och kommer med förslag på åtgärder på alla slags problem. Vi prissätter lösningen, projekterar, byggleder - och övervakar.

Kanske behöver du en byggnadsteknisk granskning eller en riskbedömning av byggavfall eller förorenad mark? Det kan vara väldigt dyrt, men det behöver långt ifrån alltid bli så kostsamt.