Miljöfarliga ämnen i inomhusmiljö

Man screening for environmentally harmful substances on a building ground

Problem med klorerade lösningsmedel, asbest, PCB, radon, fukt och mögel kan lösas.

Vi bistår med screening, identifiering, mätningar, riskbedömning och åtgärder vid problem med skadliga ämnen i inomhusklimat. Klorerade lösningsmedel, asbest, PCB, radon, fukt, mögel fortsätter att orsaka problem på många platser.

Vi tillhandahåller hjälp i samband med mätningar, identifiering och bekämpning av skadliga ämnen. Vi artbestämmer till exempel mögelsvamp och kommer med förslag på åtgärder på alla slags problem. Vi prissätter lösningen, projekterar, byggleder - och övervakar.

Kanske behöver du en byggnadsteknisk granskning eller en riskbedömning av byggavfall eller förorenad mark? Det kan vara väldigt dyrt, men det behöver långt ifrån alltid bli så kostsamt.