Miljöövervakning och miljökontroll

Excavator digging mud

Jordförorening och grundvattenförorening. Vi kan analysera, utveckla och sätta pris på vad det kostar. Vi har lång erfarenhet av miljöövervakningar och –kontroller i akvatisk miljö med fokus på kemi och biologi.

Vi har lång erfarenhet av miljöövervakningar och miljökontroller i akvatisk miljö, både med kemi och biologi i fokus. Vid starten av varje projekt gör vi en specifik bedömning för att fastställa vilken metod som ger bäst kvalitet och är mest kostnadseffektiv för er. Eftersom vi designar egen utrustning kan vi dessutom anpassa mätinstrumenten efter det specifika projektet. En av våra efterfrågade tjänster är övervakning baserad på automatiska mätstationer kompletterat med manuella stickprov.