Two men in consultation set-up

Operational excellence och sustaining capital

Vi kan hjälpa dig att identifiera möjligheter att förbättra företagets produktivitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet, oavsett om det handlar om en befintlig leveranskedja eller köp av nya processanläggningar eller produktionsverksamheter.

Man smiling at his desk. Christian Wordenskjold Nørregaard (CWN)

Design av produktionsanläggningar

Production Facility Design från NIRAS fungerar som ett starkt tekniskt underlag för hela ditt projekt. Med hjälp av Production Facility Design får du såväl den tekniska lösningen som CAPEX, tidsplaner och driftskostnader.

Manager inspecting the arrival of a CO2 tank

Etablering av produktionsanläggningar (CAPEX)

Vi erbjuder rådgivning och projekttjänster inom alla områden av investering i produktionsanläggningar.

Person with blue gloves making a check-up on canned food

Hållbarhet och livsmedelssäkerhet

Vi hjälper dig att fastställa din hållbarhetsambition, formulera en strategi som tar dig från bästa praxis till nästa praxis och implementera en framtida leveranskedja.

Three men wearing safety vests

Livsmedel och drycker

Vår rådgivning inom livsmedel och drycker bygger på en unik förståelse för anläggningsdrift och produktintegritet inom livsmedels-, ingrediens- och FMCG-sektorn.

Clean room for containers

Pharma och life science

Vi erbjuder branschspecifik rådgivning på alla områden inom pharma och life science, framför allt när det handlar om anläggningar där det ställs såväl relativt höga som mycket höga krav på GMP.

Two men talking between pipes. Peter Viking PVH

Industriell produktion och förpackningslösningar

Vi designar och levererar komplexa anläggningar till processindustrin, bland annat alla försörjnings- och automationssystem samt förpacknings- och EOL-lösningar.

pallet lifter in a storage

Logistik och leveranskedja

Med utgångspunkt i de senaste applikationerna optimerar våra lösningar dina processer, organisationer och system, så att produktiviteten och konkurrenskraften stärks på såväl kort som lång sikt.

;