Livsmedel och drycker

Three men wearing safety vests

Vår rådgivning inom livsmedel och drycker bygger på en unik förståelse för anläggningsdrift och produktintegritet inom livsmedels-, ingrediens- och FMCG-sektorn.

Vi har en solid produkt- och branschkunskap inom öl, läskedrycker och juicer, destillering och spritdrycker, mejeriprodukter, kött, fågel och fisk samt ingredienser och FMCG. Våra fackexperter tar fram lösningar som skräddarsys efter behoven i din specifika bransch samtidigt som de drar nytta av våra kompetenser inom logistik, process- och förpackningsoptimering samt drift.