Samhällsanalys

Three employees looking at the same thing

Vi hjälper dig med samhällsekonomiska analyser och utvärderingar inom hela samhällsbyggnadsområdet.

NIRAS levererar samhällsekonomiska analyser och utvärderingar inom hela samhällsbyggnadsområdet. Vi synliggör samhällseffekterna av ny infrastruktur, olika miljöåtgärder och investeringar i om- och nybyggnation.

NIRAS innovativa analysmetoder bryter ny mark inom hållbar utveckling. Vi sätter siffror på vad det innebär att bygga och investera på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Vårt arbete bygger på ett nära samarbete mellan NIRAS ekonomer och tekniska experter. Vi använder kvalitetssäkrad data, unika kartverktyg och ett pedagogiskt och visuellt format.