Samhällsanalys

Three employees looking at the same thing

Vi hjälper dig med samhällsekonomiska analyser och utvärderingar inom hela samhällsbyggnadsområdet.

NIRAS levererar samhällsekonomiska analyser och utvärderingar inom hela samhällsbyggnadsområdet.  Vi synliggör effekterna av planerade investeringar och genomförda satsningar.

NIRAS innovativa analysmetoder bryter ny mark inom hållbar utveckling. Vi sätter siffror på den gröna omställningen.

Vårt arbete bygger på ett nära samarbete mellan NIRAS ekonomer och tekniska experter. Vi använder kvalitetssäkrad data, unika kartverktyg och ett pedagogiskt och visuellt format.