Handels- och stadsplanering

Street intersection

Vi har lång erfarenhet av kommersiell handels- och stadsplanering med hållbarhet i fokus.

NIRAS har lång erfarenhet av kommersiell stadsplanering. Vi genomför marknadsanalyser av handel, restauranger och service för stadskärnor, stadsdelscentrum och köpcentrum. Vi bistår även med parkerings- och trafikplanering.

På NIRAS ser vi en tydlig länk mellan fastighetsekonomi och stadsplanering. Från de överordnade strategierna till de konkreta stadsrummen arbetar stadsplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter tätt tillsammans.

Vi är vana att agera i nära samspel med både myndigheter, politiker och fastighetsägare. Med ett ständigt fokus på hållbarhet är det vårt mål att skapa lösningar som garanterar värde och livskvalitet.