Avlopp och avloppsrening

Three men lowering a wire into a sewer

Är ditt företag redo för framtidens investeringar? Vi erbjuder komplett rådgivning kring såväl nya anläggningar som renoveringar.

Breda lösningar kräver ett brett yrkeskunnande. Vi erbjuder rådgivning som framtidssäkrar företag så att de kan möta klimatförändringar och krav på effektivisering. Vi hjälper till med allt från planering och design till projektering och konstruktion och leverans av både nya och befintliga avloppssystem och reningsanläggningar.

Våra experter inom avloppsrening hjälper till med strukturplaner, kapacitetsbedömningar och driftsoptimering med utgångspunkt i de senaste rönen och den senaste tekniken inom området. Och vi är marknadsledande när det gäller konstruktion av alla slags pumpstationer och avloppssystem – ända från de minsta avloppsledningarna till de största skyfallstunnlarna.